Κυριακή, 15 Ιουνίου 2014

Οι Νεαρές κατά των Δυνατών στο Βυζάντιο


 Εισαγωγή

Η περίοδος της Μακεδονικής δυναστείας στο Βυζάντιο, εποχή ακμής[1], χαρακτηρίζεται και από την προσπάθεια του κράτους για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας. Οι Μακεδόνες αυτοκράτορες από τον Ρωμανό Α΄ Λεκαπηνό (920 – 944) έως τον Βασίλειο Β΄ (976 – 1025)[2], με  μια σειρά Νεαρών[3] προσπάθησαν να την προστατεύσουν  από τις αρπακτικές διαθέσεις όσων αγωνίζονταν  να την οικειοποιηθούν .